PŘEHLED ODPOLEDNÍCH ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

od 14.15- do15.00hod (pokročilí);od 15.00- do 15.45hod (začátečníci)

angličtina na třídě Včeliček

pouze pro přihlášené děti

čtení s rodiči od 15.00hod na třídě Koťat a  Včeliček

od 15.00hod

pohybové činnosti na každé třídě dle svého zaměření