Zápis do mateřské školy

19.02.2014 13:18

Vážení rodiče,

zápis na školní rok 2014/2015 bude probíhat elektronicky. Podrobnější infomace naleznete na stránkách města Ústí nad Labem:

https://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/elektronicky-zapis-do-materskych-skol.html

 

1. Přihlášku si můžete vyzvednout taktéž přímo v mateřské škole:

Den Hodina
18.3.2014 09.30 hod. - 13.00 hod.
25.3.2014 15.00 hod. - 16.00 hod.
1.4.2014 09.30 hod. - 13.00 hod.
8.4.2014 15.00 hod. - 16.00 hod.

K vyzvednutí přihlášky je nutné vzít sebou kartičku zdravotní pojišťovnu vašeho dítěte.

 

2. Sběr přihlášek v MŠ: 15.4. - 16.4.2014 od 8.00 - 16.00 hod. v ředitelně MŠ, Ústí nad Labem, vojanova 594/34, přísp. org.

Nutno s sebou přinést:

  • řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

 

Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům správního řízení před vydáním rozhodnutí

V souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do mateřské školy Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace seznámit a vyjádřit se k podkladům správního řízení.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky mateřské školy dne: 18.4.2014 od 9 - 12 hod.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

 

—————

Zpět