Spolupráce se základní školou Anežky České

08.10.2009 13:38

říjen:

-          hospitace učitelek předškolních dětí v 1. třídě základní školy

cíl: zjistit, jak se děti adaptovaly na školu

 

únor:

-          přednáška učitelky základní školy na schůzce rodičů předškolních dětí

cíl: informovat rodiče o prvopočátečním nástupu dětí do základní školy a vše, co s tím souvisí

 

květen:

-          návštěva předškolních dětí v základní škole:

cíl: seznámení dětí s prostředím tříd, celé školy

 

Děti z mateřské školy v základní škole:

-        pravidelné návštěvy keramické dílny dětí z mateřské školy

-        pravidelné pohybové aktivity předškoláků v tělocvičně základní školy 

-        sportovní olympiáda předškoláků na hřišti základní školy

 

Děti ze základní školy v mateřské škole:

-    návštěva dětí ze základní školy v mateřské škole: zhlédnutí divadelního představení předškoláků 

-    pomoc dětí ze základní školy při akcích v mateřské škole (průběžně)

 

—————

Zpět