Spolupráce s rodiči

08.10.2009 13:35

 

- sponzorské dary při akcích MŠ (sladkosti, drobné hračky, finanční prostředky)

 - spolupráce rodičů při plnění TVP (drobný výtvarný materiál, knoflíky, zbytky 

 látek, přírodniny, atd.)

 - pomoc při odvozu vyřazeného materiálu, nábytku do sběrného dvora

 - pomoc při drobných opravách (např. nátěr zahradního nábytku…atd)

 - nabídka společných dílen pro rodiče a děti na třídách

 - společné akce mateřské školy a rodičů (loučení s podzimem, vánoční besídky,

 pálení čarodějnic, dětský den)

 - umožnění prohlídky a pobytu rodičů s dětmi v MŠ v rámci adaptačního období

 (po dohodě a na rozumnou dobu)

 - oboustranné respektování názorů, nápadů, připomínek

 - schůzky rodičů

 - konzultační hodiny (předem stanovené)

 - pravidelné informování rodičů o dítěti

 - podávání základních informací o škole, o problematických oblastech při  

 výchově dětí

 - informace o školní zralosti

 - dotazníky pro rodiče

 

 

—————

Zpět