Pro celou mateřskou školu i pro rodiče...

08.10.2009 14:14

 

-          pro rodiče a celou mateřskou školu

 

Podzim :

Zavírání zahrádky – loučení s podzimem

               Plnění úkolů rodičů a dětí na stanovištích na školní zahradě.

                

Zima :  

 Vánoční besídky pro rodiče – oslava zimy

               Posezení u vánočního stromku, poslech vánočních koled.

 

Jaro :     

Pálení čarodějnic na školní zahradě – oslava jara

               Soutěže pro rodiče a děti, zakončené spálením čarodějnice za účasti hasičů a opékáním špekáčků.

 

 

Léto :     

 

Den dětí – oslava svátku dětí

               Zábavné dopoledne i odpoledne na školní zahradě nejen s rodiči.

 

 

 


 

-         pro jednotlivé třídy

 


 

TŘÍDA KUŘÁTKA                                            

 

ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

 

PODZIM :             Podzimníček                     

 

ZIMA      :            Zvonečkový den

 

JARO      :            Rej čarodějnic

 

                           Zajíčkový den

 

 


TŘÍDA BROUČCI                                                                               

 

ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

 

PODZIM :          Strašidláci

 

JARO :             Sluníčkový den

 

LÉTO :             Indiánská stezka

 

 


TŘÍDA KOŤATA                                                      

 

ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

 

PODZIM :             Čarování s hlínou

 

ZIMA :                  Advent

 

JARO :                  Velikonoce

 

 


TŘÍDA VČELIČKY

 

ODPOLEDNÍ DÍLNY PRO RODIČE:

 

LISTOPAD- PROSINEC :           Adventní čas                   

 

DUBEN :                                 Čarodějnická dílna

 

KVĚTEN :                                Srdíčkové odpoledne


 

—————

Zpět