Jsme Zelená škola

17.01.2012 21:06

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácnosti a baterie mohou návštěvníci školky jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v pavilonu B hned naproti vchodovým dveřím. U boxu též visí přesný seznam elektroodpadu, který je možno do boxu vhazovat.. ale též seznam věcí, které do něj NEPATŘÍ - např. žárovky, diskety, VHS a audiokazety nebo elektroodpad nadměrných velikostí.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta  obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je např. rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využivatelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

—————

Zpět